FDC-løsning hjælper med fakturaerne

Intro:

Hvert år modtager Region Nordjylland godt 250.000 fakturaer. Ud af disse blev godt halvdelen håndteret manuelt af en eller flere medarbejdere. Enversion® Fakturabehandling er nu i fuld gang med at nedbringe den mængde betragteligt.

 

Udfordringen:

Oprindeligt blev godt og vel 125.000 af regionens fakturaer håndteret manuelt. Det indebar en stor personaleudgift til fakturahåndtering. Det indebar også en risiko for, at der blev konteret forskelligt, alt efter hvem der håndterede fakturaen. Og ikke mindst var der en anselig risiko for dobbeltkontering eller andre menneskelige fejl, ganske enkelt fordi det drejede sig om så store mængder, at den menneskelige hjerne et kunne miste overblikket.

 

Løsningen:

Enversion® Fakturabehandling, hjælper nu Region Nordjylland med at håndtere langt flere fakturaer automatisk. Hver nat stikker den snablen ned i regionens faktura-pulje og vurderer døgnets regninger. Derefter kommer den med konteringsforslag til en stor del af dem. Disse forslag skrives direkte ind i regionens faktura-program og er således klar til videre og ensrettet behandling hurtigt. Dermed er der færre medarbejdertimer, der går med at sidde og håndtere fakturaer manuelt, og risikoen for fejl er minimeret.

 

For at skære det ud i pap: 

Den manuelle arbejdsmængde med fakturahåndtering er blevet nedsat, og der er blevet frigivet ressourcer til andre opgaver. Derudover er risikoen for fejlkontering blevet minimeret. Det sparer både penge og tid.

 

Er du blevet nysgerrig?

Ring til Thomas Schultz på telefon +45 22 82 85 13 eller Thomas Christensen på telefon +45 61 91 36 82.