Medicinrapportering i regionerne

Et samlet økonomisk overblik over medicinforbruget og en sikring af, at patienterne får den rette medicin.

Det er de centrale punkter i et projekt, Enversion har lavet for Region Nordjylland.

Projektet tog sin begyndelse i efteråret 2014, da vi i samarbejde med Region Nordjylland integrerede data fra medicin-administrationssystemet OPUS Medicin, data fra psykiatrien, data fra det patientadministrative system PAS og data fra systemet Cetrea Emergency, der indeholder oplysninger fra den Fælles Akutmodtagelse FAM.

For at forklare det enkelt, kan man sige, at alle disse data lå i fire forskellige systemer. Vi oprettede et femte og lagde alle dataene ind i det på en nøje organiseret måde. Det gav et unikt overblik over det samlede indhold, og det blev frem for alt let at lave udtræk af data på tværs af systemerne.

Løsningen er ikke nogen statisk en af slagsen, og den udvikles løbende i takt med nye og ændrede krav. For eksempel arbejder vi på at tilknytte data fra Apovision, sygehusvæsnets apotekssystem. Perspektiverne i det er, at det bliver muligt at få et komplet overblik over, hvor megen medicin, der købes af regionen, hvordan den bruges på de enkelte afdelinger, og hvilke patienter, der får den. Det giver en helt ny mulighed for løbende at følge med i, hvordan medicinbudgettet udvikler sig, så man kan træffe relevante beslutninger i god tid. Altså klassisk beslutningsstøtte på baggrund af fakta.

Potentialerne i denne løsning er, at det på sigt kan blive muligt at opdage ting som fejlmedicinering eller overbetaling i tide, så man ultimativt kan redde liv og træffe beslutninger der gør, at vi alle sammen får mest for pengene.

I foråret 2016 skal Enversion i gang med at udvikle en tilsvarende løsning i samarbejde med Region Midtjylland.