Effektiv forebyggelse begynder med data

Og nok af dem. Sundhedsdata er fyldt med unik viden og erfaring. Enversions AI-løsninger inden for sundhed består af en række AI-værktøjer baseret på avanceret maskinlæring, der gør det muligt at bygge beslutninger på objektiv og generel viden fra vores alle sammens sundhedsdata. Værktøjer, der ved hjælp af altafgørende tidlig identifikation af en række sygdomme bidrager til at redde patienters liv inden for hjerte-, sepsis- og øjenområdet.

Sundhed

7

Sundhedsløsninger

Enversion® Forebyggelse

Enversion® Forebyggelse er til dig i den primære sundhedssektor, der vil have mere sundhed for pengene. Flere ældre og flere kronikere skaber et øget pres på sundhedsvæsenet.

Enversion® Hjerte

Enversion® Hjerte er vores bud på et idriftsat værktøj, der identificerer iskæmisk hjertesygdom så tidligt, at det bidrager til at redde liv.

Enversion® Sepsis

Enversion® Sepsis forudsiger sepsis, også kendt som blodforgiftning, før behandlingen overhovedet er påbegyndt.

Enversion® Øje

Enversion® Øje er et værktøj til dig, der arbejder med OCT-scanninger og ønsker at bruge den nyeste teknologi på markedet til at give dine patienter den bedste behandling.

Enversion® Forebyggelse

Enversion® Forebyggelse er til dig i den primære sundhedssektor, der vil have mere sundhed for pengene. Flere ældre og flere kronikere skaber et øget pres på sundhedsvæsenet. Og det kræver mere sundhed for de samme penge at bevare en effektiv sundhedsfremmende indsats uden at skrue ned for kvaliteten. Enversion® Forebyggelse hjælper din organisation med at etablere en proaktiv forebyggelsesstrategi, så indsatserne kan målrettes langt mere effektivt. Kvalitetssikrede prædiktionsmodeller trænet på jeres egne sundhedsdata er bare ét eksisterende værktøjer hertil.

Enversion® hjerte

Enversion® hjerte er vores bud på et idriftsat værktøj, der identificerer iskæmisk hjertesygdom så tidligt, at det bidrager til at redde liv. Iskæmisk hjertesygdom er årsag til 1 ud af 11 dødsfald. I op mod 64% af de fatale tilfælde har patienten ikke vist forudgående symptomer, hvorfor det er vanskeligt at opdage sygdommen i tide. I dag skal patienten selv opsøge sin praktiserende læge for at blive udredt. En proces, der synes vanskelig, såfremt man ingen symptomer oplever. Derfor har vi udviklet Enversion® Hjerte, der opfanger symptomer, før patienten selv mærker dem.

Enversion® sepsis 

Enversion® Sepsis forudsiger sepsis, også kendt som blodforgiftning, før behandlingen overhovedet er påbegyndt. Tidlig identifikation er afgørende fordi,

  • Sepsis er den tredjehyppigste dødsårsag globalt set og bidrager til 15% af alle dødsfald i Danmark
  • Hver syvende sepsispatient dør inden for 30 dage
  • 40% udskrevne sepsispatienter genindlægges inden for 90 dage
  • Mere end hver femte sepsispatient, der udskrives, dør af tilstanden inden for 2 år.

Det har vi besluttet at gøre noget ved. Vi har udviklet en såkaldt sepsis-algoritme, der forudsiger sepsis med over 86% nøjagtighed, før den aktuelle behandling overhovedet er påbegyndt.

Enversion® Øje

Enversion® Øje er et værktøj til dig, der arbejder med OCT-scanninger og ønsker at bruge den nyeste teknologi på markedet til at give dine patienter den bedste behandling. Ca. 80% af blindheden i verden kunne undgås, hvis årsagen blev opdaget i tide. Desuden kan sygdomme som Alzheimers observeres i øjet, før patienten selv oplever symptomer. Derfor har vi udviklet Enversion® Øje. En OCT-algoritme, der rummer en mængde og kompleksitet af diagnostisk billeddannelse inden for øjensygdomme større, end menneskehjernen nogensinde bliver i stand til. Det betyder, at i fremtiden vil langt færre syge patienter vil blive overset.

Sådan virker det

1. Et solidt datafundament

Brug jeres data, I har dem allerede.

2. Prædiktive maskinlærte modeller

Byg og træn modellerne på jeres data og med vores erfaring.

3. Maskinlæring tilføjet menneskelig intuition

Kombinationen af maskinlæring og menneskelig intelligens giver skarpere resultater.  

4. Skræddersyede løsninger til dine unikke behov

Ingen udfordringer er 100% ens. Derfor findes der ikke standardløsninger hos os.   

1. ET SOLIDT DATAFUNDAMENT

Data skal bruges til at blive klogere, gøre ting smartere og lette arbejdet til gavn for mennesker, organisationer og samfundet. Hver dag indsamles der oceaner af informationer både i det offentlige og det private. Men alle disse informationer er ikke noget i sig selv. De skal kunne bruges, findes frem, kombineres og analyseres på, hvis de skal gøre gavn for de individuelle forretningsområder. Derfor indsamler, bearbejder, analyserer og implementerer vi data, så de kan danne grundlag for beslutninger, der skal træffes om fremtiden til gavn for din organisation. Et solidt datafundament, som vil skabe grundlag for skarpe maskinlæringsmodeller, der med meget høj nøjagtighed kan prædiktere en lang række sygdomsrelaterede hændelser afhængigt af din organisations behov. Når data allerede findes og konstant øges, hvorfor så ikke bruge dem?

2. PRÆDIKTIVE MASKINLÆRTE MODELLER

Enversions maskinlæringsmotor holder dig hele tiden ét skridt foran ved at registrere mønstre i sundhedsrelaterede hændelser, før de er et problem for patienten eller synlige for menneskelig analyse. Det kan vi fordi vores maskinlæringsmodeller, prædikterer med en nøjagtighed på mere end 95% på en lang række sygdomsrelaterede hændelser. Vi arbejder med de mest avancerede maskinlæringsalgoritmer, kaldet dybe neurale netværk. Her står algoritmerne selv for at udtrække de nødvendige karakteristika fra data og lærer så at finde mønstre i bestemte kombinationer af begivenheder og rækkefølgen, hvormed de registreres. Det betyder, at modellerne forbedres, mens du sover og samtidig skaber grundlag for reelle datadrevne beslutninger. Dét står i modsætning til traditionelle computerprogrammer, som baserer beslutninger på eksplicitte regler. Regler, der er statiske og ikke partout en korrekt afspejling af virkeligheden, der er under konstant forandring.

3. MASKINLÆRING TILFØJET MENNESKELIG INTUITION

Når mennesker og maskiner arbejder sammen, opstår der positive synergieffekter. Maskinen supplerer og understøtter den menneskelige måde at tænke på. Den menneskelige hjerne er i stand til hurtigt at lære og forstå forskelligartede problemer ved blot at læse få linjer i et leksikon og hurtigt integrere det læste med tidligere erhvervet viden. Omvendt kræver det store mænger data at træne en maskine i at løse helt specifikke opgaver. Men når maskinen først har lært at mestre opgaven, kan den arbejde med høj præcision, hurtigere end mennesker, døgnet rundt og vil aldrig glemme. Maskinen opsamler, sorterer og kategoriserer mængder af data, som menneskehjernen på ingen måde er i stand til at kapere. Herved kan kondenseret viden gøres tilgængelig for eksperten, der kontinuerligt verificerer modellens anbefalinger, så du får modeller, der er tilpasset dine konkrete fokusområder.

4. SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TIL DINE UNIKKE BEHOV

Prædiktion af sygdomsrelaterede hændelser baseret på individuelle erfaringer kan være vanskelige at få integreret i hele organisationen. Når din organisation er mere avanceret, har du brug for en løsning, der er finjusteret til dine individuelle krav. Men som stadig er nem at implementere uafhængigt af dit eksisterende it-system. Enversions sundhedsløsninger er specielt designet, så de med lethed og fleksibilitet kan tilpasses dit eksisterende system, uden at du skal skrive så meget som en enkelt stump kode. Vores eksperter og dataanalytikere indsamler og behandler dine data og udvikler herpå banebrydende maskinlæringsmodeller tilpasset dine behov. Inden for få dage har du en løsning, som er specifikt tilpasset dine behov og udfordringer og kan prædiktere, hvad der giver mest mening for dig og dine patienter.

Vil du vide mere?

Giv os et ring, skriv eller kig forbi til en snak.